สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ที่อยู่:
หมู่ที่ 1 ต.สะเดา
อ.พลับพลาชัย
จ.บุรีรัมย์
31250
ไทย E-Mail : ssoppc@ssoplabpla.com
โทรศัพท์:
โทร.044-608070
โทรสาร:
โทรสาร.044-608070
ข้อมูลอื่นๆ: