การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น [ตามแฟ้ม]

การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นสำหรับหน่วยบริการ


 

ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ตามมาตรฐาน 43 แฟ้ม

การตรวจสอบข้อมูลนี้ เป็นการตรวจสอบข้อมูลในระบบ HIS [HosXP/HosXP_PCU] ที่หน่วยบริการใช้อยู่ในเบื้องต้น โดยตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐาน 43 แฟ้ม เพื่อประกอบการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป.

Person 100%
address 90%
death 75%
chronic 55%
village 85%